අප අමතන්න - 10TURNTABLES

අප අමතන්න

20171018_134911

 

ඔබ පිටතට සමාගමේ නීතිමය ප්රතිපත්ති පිළිබඳ ප්රශ්න, හිමිකම් තොරතුරු, වෙළඳ ලකුණු තොරතුරු, වෙනත් නීතිමය මාතෘකා, හෝ පොදු භාණ්ඩ හා සේවා සම්බන්ධ විමසුම් තිබේ නම්, අප විසින් ඔබට අහන්න කැමතියි. පහත සඳහන් ආකෘතිය පුරවා පටන් ගන්න. අපි හැකි ඉක්මනින් නැවත ඔබ වෙත වනු ඇත.

 

විද්යුත් තැපෑල: Nikki55881@foxmail.com           දුරකථන: 0086-15889686916

 

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!